مجيد نقي پور مدرس نی و آواز ایرانی در آموزشگاه موسیقی در کرج و گوهردشت


متولد 1348 از سال 1365 زير نظر استاد رستگاري رديف آوازي را فرا گرفته و از سال 1367 به صورت همزمان فراگيري ساز ني را زير نظر استاد آبيار آغاز نمودند و مراتب آموزش را زير نظر ديگر اساتيد فن ادامه دادند. از ديگر اساتيد فن كه ايشان از محضرشان تلمذ نمودند مي توان به استاد مجيد كياني نيز اشاره نمود.

ايشان از سال 1372 تا كنون در گرايش آواز ايراني و ني مشغول به تدريس مي باشند و تا كنون اجراهاي متعددي را در شهرهاي مختف از جمله تهران، كرج، سمنان، تنكابن داشته اند

 

آموزش نی در کرج و گوهردشت


آموزشگاه موسیقی ملودی برترین آموزشگاه موسیقی در گوهردشت


و تخصصی ترین آموزشگاه موسیقی در کرج