سیامک عزیزی مدرس گیتار الکتریک در آموزشگاه موسیقی ملودی در کرج

ايشان يادگيري گيتار را از كودكي آغاز و زير نظر استاد رحمان منش مشغول به فراگيري اين ساز شدند و در ادامه از محضر استاد سخايي نيز استفاده نمودند. در ادامه پس از فراگيري گيتار در گرايش هاي مختلف زير نظر ديگر اساتيد، به فراگيري گيتار الكتريك زير نظر استاد رحماني و استاد تهراني پرداخته

و همزمان در مستر كلاس هاي مختلف شركت و به پژوهش هاي مختلفي نيز در سبك ها و مكتب هاي مختلف گيتار الكتريك پرداختند.

از جمله سوابق پر بار ايشان مي توان به:

اجراهاي متعدد در گروه هاي پاپ تهران و كرج

شركت در مستر كلاس هاي متعدد از جمله پردازش صدا و اجرا و نيز شركت در مستر كلاسهاي تخصصي گيتار الكتريك.

آشنايي با سازهاي گيتار باس، گيتار آكوستيك، پيانو و ساكسيفون

اشاره نمود.

 

آموزش گیتار الکتریک در کرج و گوهردشت

متدی نوین در آموزشگاه موسیقی در کرج

برترین آموزشگاه موسیقی در گوهردشت