آموزشگاه موسیقی ملودی

لازم است قبل از معرفی سازها مطلبی در خصوص آموزش و نوازندگی سازهای گوناگون یادآورشویم. بسیاری بر این باور هستند که فراگیری برخی از سازها آسان و برخی دشوار است. اما این نگاه نسبت به آموختن و نوازندگی سازها بسیار مورد تردید است چرا که از لحاظ فنی و تکنیکی فراگیری هر ساز مختصات و دشواری های خاص خود را دارا می باشد لذا فراگیری تمامی سازها به نوبه خود هم آسان و هم دشوار است این مطلب در خصوص تمامی سازها من جمله دف و ویلن نیز صادق است.

دلیل این مهم تکنیک های اجرایی نهفته در پس هر ساز است که به آن ساز ویژگی منحصر به فردی بخشیده است و آموختن این تکنیک های ویژه نیاز به ممارست، تمرین و زمان دارد. همواره آسان و یا دشوار بودن فراگیری ساز منحصر، به فرد هنرجو است چرا که با پشتوانه علاقه و تمرینات منظم و هر چند کوتاه در طی روز فراگیری هر سازی آسان خواهد بود. لذا در فراگیری یک ساز همواره بر دو نکته تاکید می گردد:1-علاقه 2- تمرینات منظم. در صورت وجود این دو خصیصه شما قادر به فراگیری هر سازی به گونه ای بسیار ساده خواهید بود.

نکته دیگری که بسیاری از علاقه مندان به فراگیری موسیقی به آن اشاره دارند، طول مدت زمان آموختن هر ساز است. این مورد نیز بستگی به همان دو عامل بسیار مهم علاقه و تمرین داشته و لازم به ذکر است که فراگیری هر هنرو مهارتی نیاز به زمان داشته و مهارت نوازندگی و میزان برآورده شدن  شما از ساز مورد نظر نیز به همان دو عامل مذکور بستگی خواهد داشت. لذا یک زمان تقریبی برای آموختن تکنیک ها و موارد مربوط به هر ساز در حد نوازندگی مطلوب و پایه ای بسته به میزان توقع شما از نوازندگی بین چند ماه تا چندین سال زمان خواهد بود.اما حتی پس از سپری شدن این زمان و فراگیری مبانی و اصول نوازندگی و تکنیک های اجرایی آن، همچنان مواردی بیشمار در پس فراگیری آن ساز نهان است که نیاز به زمانی فراتر خواهد داشت تا تجربیات، مهارت و آشنایی با سبک های مختلف نوازندگی هرچه بیشتر از پیش افزایش یابد.

لازم به ذکر است  از  معرفی سازها به عنوان ساز ایرانی و یا غیر ایرانی بنا به مسائل تاریخی و تحقیقی خودداری به عمل آمده چرا که این بحث نیاز به پژوهش های بسیار در این حیطه داشته و بنا به مفروضات غیر تاریخی و اسناد غیر واقع اظهار نظر در این رابطه دشوار و صحت ادعایی تعلقات سازی خاص به قومیت و یا کشوری خاص را به پژوهش گران این عرصه واگذار می نماییم.

لطفا بر روی ساز مورد نظر خود اشاره نمایید:

  سه تار 

  

  تنبور

  

عود

 

     

  تار

  

 نی

 

 کمانچه

  

     

 دف

  

دایره

 

تمبک

     

داربوکا(تمپو)

  

فلوت

  

ویلن

 

     

سازدهنی(هارمونیکا) 

 

فلوت ریکوردر

پیانو

      

 این بخش در حال کامل شدن است

 ...

 

آموزشگاه موسیقی در کرج

آموزشگاه موسیقی در گوهردشت