آموزشگاه موسیقی ملودی

بررسی مختصر ادوار  ایقاع مشهور

در گذشته همراهی ساز کوبه ای با سازهای دیگر به شکلی که امروز شاهد آن هستیم نبوده و ساختار آن به صورت همراهی پیش فرض، مترادف با ساختار نظم زمانی تعریف شده ملودی بوده است. علم شناخت این ساختار به علم ایقاع معروف بوده و نوازنده ساز کوبه ای موظف به شناخت ساختار و اجرای آن بر اساس اصول تعریف شده بوده است. برای آشنایی هرچه بیشتر خواننده با مفهوم این عمل، بخشی از مقدمه سرود ای ایران ساخته روح الله خالقی را نقل می شود.

خوانندگان این مقاله می باید دور ایقاعی که در ذیل منعکس شده است را به صورت کاملا روان، به شکلی که همین متن را مطالعه می کند بخوانند. لازم به ذکر است تمامی حروف به هم چسبیده به جز حرف آخر، با فتحه و حرف آخر که ن است را با ساکن بخوانید.

آموزشگاه موسیقی ملودی

موسیقی و تاثیرات آن

نوع موسیقی مهم نیست بلکه هر نوع موسیقی که باشد بر زندگی تاثیر گذار است هم بر زندگی و هم بر سلامتی انسانها نتایج مثبتی دارد این گفته خود ما نیست بلکه پژوهشگران  در نتایج خود به این نظریه رسیده اند اکنون نتیجه تحقیقات پژوهشگران را در این مورد می خوانیم

1. گوش دادن به موسیقی استرس تان را کاهش می دهد

بسیاری از ما وقتیکه خسته هستیم

آموزشگاه موسیقی ملودی

خُنیا

خنیا از ریشه «خونیاک» زبان پارسی میانه و «هو نواک» اوستایی است که خود آن از دو بخش تشکیل شده: «هو» به معنای نیک، زیبا، خوش (برای نمونه در واژهٔ «هومن» به معنای نیک‌اندیش)، و «نواک» به معنای نوا. در کل هونواک، خونیاک و خنیا به معنی «نوای خوش» است.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.

آموزشگاه موسیقی ملودی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی راه و روش استفاده از موسیقی برای ایجادآرامش ، خوشی، سلامت و توانایی فردی و اجتماعی است .موسیقی درمانی یک وسیلۀ درمانی موردتایید برای اشخاصی است که از نظر روحی، نفسانی و ادراک به ایجاد ارتباط با دیگران نیازدارند. نتایج تحقیقات و تجربیات بالینی ثابت نموده است که این شیوه درمانی بر روی اشخاصی که حتی به سایر روش های

آموزشگاه موسیقی ملودی

تمبک

(تمبک، دمبک، دندونک و ضَرب) یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌شکل محسوب می‌شود که از این خانواده می‌توان به سازهای مشابه مانند داربوکا در کشورهای عربی و ترکیه و همچنین زیربغلی در افغانستان اشاره کرد..

بدنه ی تنبک را در گذشته