موسیقی کودک در آموزشگاه موسیقی ملودی در کرج

امروزه موسیقی یکی از گرایشات هنری است که فراگیری آن نه تنها به عنوان یک هنر، بلکه به عنوان زمینه ای جهت ارتقاء سطح هوشی و ادراکات اجتماعی و دیگر عوامل تاثیر گذار در آینده کودک مورد توجه قرار گرفته است.
لذا در تمامی دنیا، متدها و روش های گوناگونی جهت فراگیری موسیقی از سنین کودکی و در رده های سنی متفاوت با طول دوره های مختلف طراحی شده است.
برخی بر این تصور هستند که تنها متدی که برای کودکان وجود دارد، متد ارف می باشد. در تمامی دنیا متدهای بسیاری برای کودکان طراحی شده است که ارف تنها یکی از این موارد می باشد.
در آموزشگاه موسیقی ملودی سعی شده است تا با توجه به تقاضا و نیز نیاز موسیقی کشور در جهت شناسایی، پرورش و رشد استعدادهای موسیقی و دیگر گروه ها و نیز آماده سازی ایشان برای انتخاب و ادامه ساز تخصصی تا مقطع متوسطه و یا حرفه ای، دوره های استانداردی تعریف و اجرایی گردد.
لازم به ذکر است اهداف اصلی موسیقی کودکان آماده سازی ذهن ریتمیک، گوش و انتخاب صحیح ساز کودک می باشد. این بخش اهداف دیگری نیز دارد که در حین آموزش بدان پرداخته و برای رسیدن به آن اهداف برنامه ریزی می گردد که یکی از این موارد، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف هنرجو و کار بر روی این موارد و ابلاغ آن در مقاطع ساز تخصصی است که زمینه سازی بهتری جهت رشد استعداد کودک در آینده حاصل گردد.
در تمامی طول دوره در تمامی موارد موسیقی کودک، سعی خواهد شد تا والدین، اساتید و کودک تعاملی چندجانبه در هر جلسه برقرار گردد که این مهم، بنا به تجربه، تاثیر بسیاری در آینده موسیقی کودک خواهد داشت.
انتخاب ساز تخصصی برای کودکان بالای 8 سال و در موارد خاص 7 سال، بدون پیش نیاز دوره های مذکور توصیه میشود مگر با صلاح دید اساتید و مشاوره های صورت گرفته در این خصوص.


انواع دوره های موسیقی کودک در این آموزشگاه:

(بر روی دوره مورد نظر اشاره نمایید)


1- تمبک کودکان
2- ارف
3- مهروز
4- فلوت ریکوردر کودکان
5- گیتار کودکان
6- ویولن کودکان

 

بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج

و بهترین آموزشگاه موسیقی در گوهردشت کرج