اجرای صحنه ای هنرجویی اردیبهشت ماه 1398 

یکی از اهداف آموزشگاه موسیقی ملودی ارتقاء سطح کیفی هنرجویان در رده های مختلف، استفاده از کلاس های گروه نوازی است. تمامی هنرجویان در صورت موافقت و در صورتی که از حد نصاب مطلوب نوازندگی پایه و نیز تایید اساتید مربوطه برخوردار باشند وارد گروه آموزشگاهی شده و برنامه های خاصی برای این هنرجویان تدارک دیده می شود.
اهداف اصلی این کلاس:
1- ایجاد انگیزه بیشتر در نوازندگی
2- ایجاد هدفی بلند مدت در نوازندگی
3- ارتقاء سطح کیفی نوازندگی
4- پرورش این دسته از هنرجویان جهت نوازندگی در گروه های حرفه ای
5- ایجاد تعامل و رقابت بین هنرجویان
و...

 

آموزشگاه موسیقی ملودی تخصصی ترین آموزشگاه موسیقی در کرج و گوهردشت کرج