اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

آموزشگاه موسیقی ملودی

اطلاعیه شماره 3 در خصوص مجوز بازگشایی از وزارت بهداشت و اعلام دستورالعمل های لازم

تاریخ 1399/1/25

با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر بازگشایی محل فعالیت … و نیز الزام فعالیت ها از جمله آموزشگاه ها بر دریافت مجوز بازگشایی، متعاقبا آموزشگاه موسیقی ملودی نیز اقدام به دریافت این مجوز طی مستندات ارائه شده در ذیل نموده است.

لازم به ذکر است بنا به دستورالعمل ارائه شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیه هنرجویان، اساتید و مدیران می باید قبل از تشکیل کلاس از فرم خوداظهاری در سامانه   salamat.gov.ir  بخش مرتبط با سامانه خودارزیابی را تکمیل و نیز برگه مربوطه در لینک دستور العمل مراکز آموزشی و تحقیقاتی صفحه 13 را پرینت، تکمیل و به مدیر آموزشگاه تحویل دهند. لازم به ذکر است از ورود هنرجویان و اساتیدی که پرینت مربوطه را به مدیریت تحویل ندهند به آموزشگاه ممانعت به عمل خواهد آمد.

هنرجویان و اساتید باید بنا به دستور العمل های پیوست در همین اطلاعیه تمامی موارد را رعایت نمایند در غیر اینصورت از برگزاری کلاس و متعاقبا ورود هنرجویان ممانعت به عمل خواهد آمد.

آموزشگاه موسیقی ملودی بنا به اعلامیه های پیوست مکلف به رعایت کلیه موارد بهداشتی و ایمنی خواهد بود.

لازم به ذکر است همچنان تا تاریخ ابلاغی از نهادهای ذی ربط یعنی 1399/1/30 تمامی کلاس های حضوری لغو خواهد بود و تصمیم گیری نهایی در خصوص بازگشایی مجدد منوط به تصمیم نهاد های مربوطه  خواهد بود.

پس از ابلاغ رسمی بازگشایی مجدد پس از تاریخ اعلامی، تمامی اساتید، هنرجویان، مدیریت مکلف به رعایت موارد اعلامی از وزارت بهداشت بوده و در صورت عدم رعایت مفاد این اعلامیه از جانب اساتید و یا هنرجویان کلاس مذکور لغو خواهد شد و تا کسب اطمینان از رعایت اصول بهداشتی از برگذاری کلاس مذکور جلوگیری خواهد شد.

مستندات مجوز بازگشایی آموزشگاه موسیقی ملودی پس از اعلام رسمی نهاد های ذی ربط:

کد QR

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات واحد آموزشی ثبت شده در سامانه وزارت بهداشت

اطلاعیه شماره 3

دستور العمل ها

 

دستور العمل بازگشت به کار شاغلین با احتمال بالا

 

دستور العمل مراکز آموزشی و تحقیقاتی

 

ضوابط استفاده از بخش خصوصی در عملیات ضدعفونی

 

درصورت هرگونه سوال به بخش تماس با ما با اشاره بر روی لینک زیر مراجعه نمایید

تماس با ما