آواز بیات ترک

بیات ترک

بررسی آواز بیات ترک به همراه نمونه فایل صوتی از این آواز

آنالیز و بررسی درجات فرود، خاتمه، متغیر و… آواز بیات ترک

گوشه های آواز بیات ترک  در روایت های مختلف

بررسی سرکلید این آواز بر پایه دستگاه شور بوده و تغییر وضعیت مدال این آواز و دلیل اختلاف آن با دستگاه شور بر پایه تغییراتی است که در نت های شاهد، فرود، متغیر و… حاصل می شود. لذا جهت توضیحات سرکلید و… این آواز به توضیحات در دستگاه شور مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است اذانی که همگی در ذهن خود دارید و از استاد موذن زاده اردبیلی به گوش رسیده است نیز در این آواز و در گوشه روح الارواح اجرا شده است که در ادامه هم تصنیفی از این آواز و هم اذان استاد موذن زاده را برای شما خواهیم گذاشت. 

 

 

 

نمونه فایل صوتی- تصنیف در آواز بیات ترک

در صورتی که با تلفن همراه وارد شدید، جهت اجرای فایل صوتی بر روی listen in browser بر روی ابزار صوتی در پایین اشاره نمایید

 

 

 

 

نت های شاهد، آغاز، خاتمه، فرود، متغیر، توقف 

بیات ترک

بر گرفته از کتاب: ردیف سازی موسیقی ایران نوشته رضا وهدانی بر اساس ردیف آقا حسینقلی منتسب به علی اکبر خان فراهانی

 در شکل فوق نت های اصلی گام به صورت گرد و نت ها فرعی به صورت صفر ترسیم شده است. درجه هفتم معکوس گام شور نت شروع و ایست موقت بیات ترک می باشد. شاهد آواز بیات ترک نت درجه سوم گام شور است. فرود کامل این آواز به روایت اشتباه متداول روز نت شاهد است. ولی به روایت ردیف سنتی فرود کامل این آواز به تونیک گام شور رجعت می کند. این خود دلیلی است بر وابستگی این آواز به دستگاه شور. در صورتی که از نت متغیر استفاده کامل گردد وارد گام بزرگ خواهیم شد که در این وضعیت مد گردی زیبایی نصیب آواز ترک خواهد بود. در این حال نت شاهد آواز ترک نت تونیک گام بزرگ محسوب می گردد. اغلب در بداهه نوازی ساز و آواز متعلقات گام ماهور در آواز ترک مورد استفاده قرار می گیرد. این رویه را دلیلی بر وسعت آواز ترک نمی دانیم، بلکه از برکت مدگردی به گام بزرگ یا همان گام ماهور این امتیاز برای آواز ترک حاصل می گردد. از گوشه های بکر این آواز در درجه اول قطار است که در ردیف سنتی مستقل آمده و در درجه دوم گوشه مهدی ضرابی است.

درباره ما

خلاصه:

نت شاهد سه درجه بالاتر از شاهد شور می باشد

نت آغازیک درجه پایین تر از شاهد دستگاه شور می باشد

نت خاتمه و نت فرود همان شاهد شور خواهد بود

نت ایست موقت یک درجه بالاتر از شاهد شور خواهد بود(البته در برخی از گوشه ها این حالت بیشتر نمایان خواهد بود)

از اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی بیشتر بدانید

 

 

گوشه های آواز بیات ترک به روایت های مختلف

ردیف میرزاعبدالله(به روایت نورعلی برومند):

1- درآمد اول 2- دوگاه، فرود 3- درآمد دوم 4- درآمد سوم 5- حاجی حسنی 6- بسته نگار 7-زنگوله 8- خسروانی 9- نغمه 10- فِیلی 11- گوشه شکسته 12- مهربانی 13- جامه دران 14- مهدی ضرابی 15- روح الارواح

ردیف آقا حسینقلی(به روایت علی اکبر شهنازی):

1- درآمد اول 2- درآمد دوم 3- درآمد سوم 4- قسمت دوم درآمد سوم 5- قسمت سوم درآمد سوم (کرشمه) 6- درآمد چهارم 7- قسمت دوم درآمد چهارم 8- قسمت سوم درآمد چهارم(کرشمه) 9- درآمد پنجم و زنگوله 10- قسمت دوم درآمد پنجم(مضراب زنگوله) 11- چهارمضراب 12- جامه دران 13- نغمه فرود 14- مهدی ضرابی 15- دست نگار و فرود

ردیف آوازی عبدالله دوامی:

1- درآمد سماع حضور 2- درآمد اول 3- درآمد دوم 4- حاجی حسنی 5- درآمد سوم 6- جامه دران 7- محمد صادق خوانی 8- دوگاه 9- مهدی ضرابی 10- قطار 11- امیری، شهابی 12- روح الارواح 13- شکسته 14- ابول 15- مثنوی

ردیف آوازی محمود کریمی:

1- درآمد اول 2- درآمد دوم 3- دوگاه 4-روح الارواح 5- جامه دران 6- فیلی 7- شکسته 8- قطار 9- قرائی 10- شهابی 11- مهربانی 12- مثنوی

ردیف موسی معروفی:

1- درآمد اول 2- درآمد دوم یا کرشمه 3- درآمد سوم 4- خسروانی 5- جامه دران 6- دوگاه 7- روح الارواح 8- محمد صادق خانی 9- مهربانی 10- مهدی ضرابی 11- مثنوی 12- قطار 13-نغمه 14- فرود و کرشمه 15- قطار 16- قرائی قسم دوم

ردیف ابوالحسن صبا:

1- چهارمضراب 2- آواز(درآمد اول) 3- چهارمضراب داد 4- جامه دران 5- شکسته 6- چهارمضراب شکسته 7- روح الارواح (درآمد) 8- دوگاه 9- شهابی(امیری) 10- قطار 11- مثنوی

 

از اینستاگرام آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن نمایید

بیات ترک

آموزشگاه موسیقی گوهردشت کرج