تعریف خنیا

خنیا در موسیقی

خنیا از ریشه «خونیاک» زبان پارسی میانه و «هو نواک» اوستایی است.

خنیا از دو بخش تشکیل شده: «هو» به معنای نیک، زیبا، خوش (برای نمونه در واژهٔ «هومن» به معنای نیک‌اندیش)، و «نواک» به معنای نوا.

در کل هونواک، خونیاک و خنیا به معنی «نوای خوش» است.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.

واژهٔ موسیقی از واژه‌ای یونانی و برگرفته از واژهٔ (Mousika) μουσική و مشتق از واژهٔ Μοῦσαι می‌باشد.

یک خواننده (چستر بنینگتون) که گاهیً با آوازخوانی و تغییر لحن «به‌تنهایی» موسیقی ایجاد می‌کرد.

خُنیا از ریشه «خونیاک» زبان پارسی میانه و «هو نواک» اوستایی است که خود آن از دو بخش تشکیل شده:

«هو» به معنای نیک، زیبا، خوش (برای نمونه در واژهٔ «هومن» به معنای نیک‌اندیش)، و «نواک» به معنای نوا.

در کل هونواک، خونیاک و خنیا به معنی «نوای خوش» است.

همینطور بخوانید مطلبی درباره مقام در موسیقی(اشاره نمایید)

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد نیز نامیده می‌شود.

واژهٔ موسیقی از واژه‌ای یونانی و برگرفته از واژهٔ (Mousika) μουσική و مشتق از واژهٔ Μοῦσαι می‌باشد.

همچنین خنیاگر به کسی میگویند که فعل این عمل را انجام دهد.

این واژه بسیار گمنام و مفهوم سخت در اذهان جای گرفته است و گاهی با واژه مطرب و کلماتی از این دست به اشتباه گرفته میشود که این امر خلاف واقع بوده و می بایست مداقه بیشتری در این خصوص صورت گیرد

درباره ما

تعریف خنیا

از سایت linkedin آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن فرمایید

آموزشگاه موسیقی در کرج گوهردشت

از بخش ساز شناسی نیز دیدن نمایید