متر ریتم rhythm meter

متر ریتم rhythm meter

تعریف متر ریتم rhythm meter در موسیقی

متر meter در حقیقت همان میزان بندی است که وسیله ای برای به نظم آوردن برهه های زمانی موسیقی از طریق گروه بندی ضربان های (pulse) آن در واحد هایی قابل شمارشی به نام میزان می باشد.

اما ریتم rhythm به عنوان مفهومی فراتر از متر چیزی است که امکان قرار گرفتن ضرب ها و کشش های نابرابر در مقابل ضربان ها را در بر می گیرد.

سازمان متریک ضربان ها در میزان هایی منظم و هم کشش بدین معنی نیست که همه ضربان های یک میزان دارای سنگینی یا تاکید یکسانی می باشند.

بنابر قانونی عمومی بنام “جبر خط میزان“(tyranny of the barline) ضرب یکم بلافاصله پس از خط میزان نیرومندترین ضرب میزان می باشد. اما نخستین ضرب میزان باید تنها هنگامی مورد تاکید قرار گیرد که از نظر موسیقایی ضروری باشد و نه تنها بدلیل اینکه در آغاز میزان پدیدار شده است.

متر ریتم rhythm meter

مهمترین مفهوم مربوط به ریتم rhythm احتمالا “تنش زمانی” (Agogic Stress)  می باشد که بر اساس آن نت هایی با کشش بلندتر نسبت به نت های کوتاه تر دارای تنش یا تاکید بیشتری می گردند. ارزش نسبی تنش زمانی همیشه به محتوای موسیقی بستگی دارد.

نتی از یک ضرب ضعیف میزان، تنش نسبتا کمتری در میزان خواهد داشت. اما همین نت می تواند نسبت به نت های کوتاه تر از خود در همین ضرب پر تنش تر یا سنگین تر باشد.

ما در عین حال تنش زمانی متر meter یا ضربان های منظم موسیقی را نیز درک می کنیم. ریتم حتی اگر منظم هم نباشد در نقاط مهم با متر مطابقت می یابد و ما هم ریتم و هم متر را در کنتراست با یکدیگر احساس می کنیم…”—هارمونی والتر پیستون ترجمه سیاوش بیضایی چاپ 1377 انتشارات رودکی/ ج 1 ص 176/

از بخش ساز شناسی نیز دیدن نمایید

به نقل از کتاب فرهنگ تفسیری موسیقی/ بهروز مجدانی—“ریتم rhythm به مفهوم وسیع کلمه هر آنچه را که به نحوی از انحنا با طول زمانی اصوات ملودی با میزان و میزان بندی موسیقی و با تاکید در رابطه باشد ریتم خوانند.

هر ملودی یا هر قطعه موسیقی از تعدادی کم یا زیاد میزان تشکیل شده است. هر میزان شامل تعداد معینی ضربه است و هر ضربه می تواند شامل گروهی اصوات کوتاه تر باشد”/چکونه از موسیقی لذت ببریم/ پرویز منصوری

متر ریتم rhythm meter

“…تعاریف متنوع ریتم و متر تنها این محتوی یکسان را دارند که موسیقی در چهارچوب این دو مفهوم با استفاده از زمان به نظمی جامع و حیاتی مربوط است به گونه ای که در قالب ریتم و متر است که به صورت اصوات تجلی می کند”/مبانی اتنوموزیکولوژی/ محمد تقی مسعودیه—

“از شنیدن چندین صدای متعاقب یکدیگر احساس حرکت پدید می آید. برای بوجود آوردن این احساس کافی است که صداهایی را با ارزش های مساوی یکی پس از دیگری بشنویم. ولی برای اینکه حرکت ریتم قابل درک باشد لازم است گاهی یکی از این صداها با صداهای دیگر از نظر کوتاهی و یا بلندی فرق داشته باشد.

وقتی صداها بدون نظم و ترتیب خاصی بگوش برسند احساس ما نیز دچار اختلال می گردد و لذتی حاصل نمی شود ولی بر عکس در صورتی که حرکت ریتمیک دارای نظم و ترتیب خاصی باشد احساس رضایت شده و وجود ریتم آشکار می شود که آن را می توان ” حرکت منظوم ” نامید”/ ملودی و شیوه ساختن آن/جولیو باس ترجمه مرتضی حنانه چاپ 1373انتشارات چنگ/

متر عبارت است از تنظیم زمان بر مبنای ترکیبات یا وحدت های میزان بندی شده بدین معنا که توالی مداوم گروهی از ضرب ها یا آکسان های یکنواخت موجب می شود که روند موسیقی در درون ترکیبات میزان بندی شده تداوم یابد و زمان در چهارچوب آنها تنظیم گردد”/دایره المعارف موسیقی کهن ایران/ مهران پورمند

متر و ریتم rhythm Meter

از سایت linkedin آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن فرمایید

آموزشگاه موسیقی در گوهردشت کرج

اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی