موسیقی درمانی

موسیقی درمانی

موسیقی درمانی راه و روش استفاده از موسیقی برای ایجادآرامش، خوشی، سلامت و توانایی فردی و اجتماعی است.

موسیقی درمانی – موسیقی درمانی یک وسیلۀ درمانی موردتایید برای اشخاصی است که از نظر روحی، نفسانی و ادراک به ایجاد ارتباط با دیگران نیازدارند. نتایج تحقیقات و تجربیات بالینی ثابت نموده است. این شیوه درمانی بر روی اشخاصی که حتی به سایر روش های مداواپاسخ مثبت نداده اند موثر است. به عبارت دیگر، موسیقی فرمی از محرک است که از طریق ایجاد احساس امنیت موجب شفا می گردد از روزگاران گذشته آدمی موسیقی را برطرف کننده برخی از نیازهای خود می دید. نیازهایی که مهم ترین آنها را چنین می توانبرشمرد: افزایش قدرت شناخت ، بلوغ روحی، لذت آفرینی، تعادل باطنی، آرامش بخشی، اسباب اتحاد، انسان سازی و نگرش های دینگرایانه. عارفان در گذشته به تاثیر موسیقی بر روی اعصاب و اعضای بدن واقف بوده اند و به وسیلۀ آن بعضی از بیماری ها را درمان میکرده اند. موسیقی تاثیری دوگانه (مثبت و منفی) به ویژه بر انگیزه ها و رفتار آدمی دارد و ازجنبۀ مثبت می تواند در تسکین آلام و تقویتروحیه کارآمد باشد

از بخش دوره های تخصصی آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن فرمایید(اشاره کنید)

تعاریف گذشتگان از موسیقی: پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند: معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود. ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند. همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است. ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست. بلکه ذوق و قریحهٔ سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد، آن را هنر نیز می‌دانند. در هر صورت موسیقی امروز دانش و هنری گسترده‌است که دارای بخش‌های گوناگون و تخصّصی می‌باشد. صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود که بتواند پیوند میان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.

موسیقی درمانی

آموزشگاه موسیقی در کرج

اینستاگرام