مینور ملودیک

مینور ملودیک

مینور ملودیک و بررسی آن

مینور ملودیک : این بخش برگرفته از کتاب تئوری موسیقی نوشته پرویز منصوری است / همانطور که در مینور هارمونیک ملاحظه نمودید، با بالا بردن نیم پرده ای درجه هفتم و بالفعل کردن درجه سنسیبل فاصله یک و نیم پرده ای میان درجه های ششم و هفتم ایجاد می گردد که فاصله نامانوس است(این فاصله را دوم افزوده می نامند) و به این سبب که در قرون گذشته سرایش فاصله های نامانوس در ملودی ها چندان جایز نبود، از این رو نظریه پردازان در ملودی هایی که در تونالیته های مینور ساخته می شدند درجه ششم را نیز نیم پرده بالا می بردند تا فاصله یک و نیم پرده پیشین به فاصله یک پرده ای تبدیل گردد.

مینور ملودیک

اما اگر الگوی به دست آمده بالا را با الگوی مد ماژور مقایسه کنیم می بینیم که تنها اختلاف بر روی یکی از درجه های آن دو یعنی درجه سوم به چشم می خورد و چنانچه مثلا در آهنگ کوتاهی درجه سوم ظاهر نشود نمی توان فهمید که آهنگ مزبور در کدام مد اجرا می گردد. برای رفع ناروشنی مد بالا را با توجه به تحلیل زیر باید اصلاح کرد

از اساتید آموزشگاه موسیقی ملودی بیشتر بدانید

تحلیل: نظریه پردازان می گویند که اساسا چرا به تغییر درجه هفتم نیاز یافته ایم؟ مگر نه این است که این درجه به خاطر تقویت حالت محسوسیت آن و تقویت حل آن روی درجه هشتم یا همان هنگام یا اکتاو نیم پرده بالاتر برده شده است؟ پس اگر روند ملودی رو به سوی پایین داشته باشد یعنی حرکت ملودی از درجه هشتم به هفتم باشد دیگر نیازی به بالا بردن درجه هفتم نیست و نیز اینکه هرگاه درجه هفتم در چنین روندی به حالت طبیعی ظاهر شود درجه ششم نیز می تواند به حالت طبیعی و تغییر نکرده باقی بماند. نظریه پردازان از این بحث تحلیلی چنین نتیجه می گیرند که درجه های ششم و هفتم درمد مینور ملودیک در روند صعودی ملودی باید نیم پرده بالا برده شوند و در سیر نزولی ملودی به حالت طبیعی و تغییر نکرده خویش بازگردند.

مینور ملودیک

روشن است که گونه های سه گانه گام کوچک شامل طبیعی یا نسبی – هارمونیک و ملودیک می توانند به عنوان گام های نسبی کوچک در برابر هر یک از گام های بزرگ تنظیم شوند.

از ویدئوهای متنوع شبکه تماشا آموزشگاه موسیقی ملودی نیز دیدن نمایید

آموزشگاه موسیقی در کرج