مینور هارمونیک

مینور هارمونیک

مینور هارمونیک و بررسی آن

مینور هارمونیک: این بخش برگرفته از کتاب تئوری موسیقی نوشته پرویز منصوری است.

…در بحث مینور تئوریک نسبی یا طبیعی گفته شد که …وجود فاصله یک پرده ای میان درجات هفتم و هشتم سبب می شود که حالت ویژه درجه هفتم تشعیف گردد. از این رو نظریه پردازان دست به تغییراتی روی درجه هفتم زده اند. هدف از این تغییر به بیانی ساده عبارت است از نیم پرده ای کردن فاصله میان درجه های هفتم و هشتم. روشن است که برای رسیدن به این هدف درجه هشتم را نمی توان پایین آورد و به سوی درجه هفتم کشاند زیرا در این صورت فاصله میان درجه یک و درجه هشتم (که اکتاو و دارای 12 نیم پرده است) به هم می خورد. از این رو نظریه پردازان درجه هفتم را نیم پرده کروماتیک بالا برده اند تا فاصله میان درجه های هفتم و هشتم را به نیم پرده دیاتونیک تبدیل کنند. گامی که به این ترتیب به دست می آید گام مینور هارمونیک خوانده می شود.

مینور هارمونیک

مد مینور هارمونیک دارای مشخصه های زیر است:

– برخلاف مدهای دیاتونیکی که تا کنون دیده ایم دارای سه نیم پرده میان درجه های دوم و سوم – پنجم و ششم – هفتم و هشتم است.

– برخلاف مدهای دیاتونیکی که تا کنون دیده ایم دارای فاصله یک پرده و نیم میان درجه های ششم و هفتم است

– برخلاف مدهای دیاتونیکی که تاکنون دیده ایم تنها دارای سه فاصله پرده است

– بر خلاف مدهای دیاتونیکی که تا کنون دیده ایم دارای نشانه های تغییر دهنده مصنوعی است و این نشانه ها تنها هرجا که لازم باشد در سمت چپ نت هفتم گام قرار می گیرد.

[ لازم به توضیح است که حتما توضیحات مینور تئوریک و مینور را نیز در همین سایت مطالعه نمایید مطالعه نمایید. و نیز لازم به ذکر است که مینور هارمونیک را مشابه با آواز اصفهان در موسیقی کلاسیک ایران می دانند ]

از ویدئو های متنوع در شبکه آپارات آموزشگاه موسیقی ملودی دیدن نمایید

 

آموزشگاه موسیقی در کرج